De taak van de wiskunde in de operations research

J.F. Benders

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

159 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 1964

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hooglereaar in de wiskunde en numerieke aspecten van de operations research aan de Technische Hogeschool op vrijdag 28 februari 1964

Citeer dit