De systematiek van gedwongen vertakkingsmechanismen en de invloed van maatafwijkingen. Deel 2 en slot

E.A. Dijksman, K.H. Vatterot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)33-38
TijdschriftDe constructeur
Volume19
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1980
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit