De studie voor bedrijfskundig ingenieur aan de TH te Eindhoven

C. Beer, de, W. Monhemius

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)599-603
TijdschriftTijdschrift voor efficientie en documentatie
Volume36
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit