De sterkte van verhard cement

H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-33
TijdschriftKlei en Keramiek
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit