De stangenvierzijde als aandrijvingsmechanisme van het inwendig Maltezerkruis

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w87-w98
TijdschriftDe Ingenieur
Volume73
Nummer van het tijdschrift24
StatusGepubliceerd - 1961
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit