De spiraalvormige warmtewisselaar

J. Berkel, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

In vrijwel alle zonneboilers wordt een hydraulische scheiding tussen het kollektor- en het tapwatercircuit toegepast vanwege overwegingen van veiligheid en hygiene. Een spiraalvormige warmtewisselaar binnen de opslag lijkt daarvoor een aantrekkelijke optie. Dit artikel beschrijft onderzoek naar de warmte-overdracht van de spiraalvormige warmtewisselaar in het opslagvat van een zonneboiler.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-18
Aantal pagina's3
TijdschriftDuurzame Energie
Volume5
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De spiraalvormige warmtewisselaar'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit