De sluitsteen van de zorg

H. Korsten, R.J.E. Grouls, N. Minderman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

SAMENVATTING - Vermijdbare fouten in de gezondheidszorg vormen een groot probleem. Van de in ziekenhuizen opgenomen patiënten krijgt 2 procent ermee te maken. - Belangrijke voorwaarden om tot verbeteringen te komen zijn de aanwezigheid van een elektronisch patiëntendossier (dat bij voorkeur patiëntengegevens van huisarts en zorginstellingen combineert), zorg­protocollen en daarnaast en (dat is nieuw) een beslissings­onder­steunend systeem. - Deskundigen verwachten dat toepassing van beslissingsondersteuning een (noodzakelijke) revolutie in het falende gezondheidszorgsysteem zal teweegbrengen. - In dit artikel wordt een dergelijk systeem, Gaston, beschreven, inclusief de eerste ervaringen op verschillende afdelingen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. - Er wordt een oproep gedaan aan met name de Orde van Medisch Specialisten, wetenschappelijke verenigingen en het CBO om deze revolutie in Nederland vorm te geven
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)414-417
Aantal pagina's4
TijdschriftMedisch Contact
Volume63
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De sluitsteen van de zorg'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit