De situationele leiderschapstheorie. Garantie voor effectiviteit, satisfactie en gezondheid?

R.D. Jong, De, R.H. Voorendonk, F.P. Boogaarts, P.M. Blanc, Le, M.D. Ouden, Den, P.A. Spuijbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)277-290
TijdschriftGedrag en Organisatie
Volume9
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit