De ‘Scholar’ geschoold: Opleiden van docenten voor het wetenschappelijk onderwijs

H.M.W.J. van de Wouw, G.A. van de Watering, E.M. Halsema, D.J.W.M. Mulders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  124 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Doel van dit artikel is te beschrijven hoe universiteiten door middel van gericht personeelsbeleid proberen de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In de zomer van 2007 is op twee faculteiten van de TU/e begonnen met de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Via het BKO-traject worden docenten in didactisch opzicht gekwalificeerd voor het geven van wetenschappelijk onderwijs (WO). Voor de 50 deelnemers eindigde het traject, onafhankelijk van de door hen gekozen route, met de beoordeling van hun portfolio. We beschrijven het proces en de evaluatie van de ervaringen van de BKO-kandidaten, -docenten en -begeleiders. Aan de hand van de evaluatie wordt geconcludeerd dat de routes grotendeels voldoen. Het reflecteren op de eigen praktijk is lastig voor de kandidaten en het samenstellen van een portfolio is arbeidsintensief. De begeleiding speelt een grote rol bij het efficiënt opbouwen van een portfolio en het richten op de door de beoordelingscommissie gehanteerde criteria.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)12-19
  TijdschriftTijdschrift voor Lerarenopleiders
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2011

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'De ‘Scholar’ geschoold: Opleiden van docenten voor het wetenschappelijk onderwijs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit