De ruimtelijke toekomst van Noord-Brabant : ontwerpers schetsen scenario's voor 2050

A. Guinee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Hoe moet Noord-Brabant zich ruimtelijk ontwikkelen? Zonder een duidelijke visie op de toekomst en een gericht beleid, dreigt bet Iandschap in de provincie te bezwijken door de almaar uitbreidende steden. Om de discussie over de ruimteiijke ontwikkeling en regionale ontwikkeling op gang te brengen, liet de provincie vier ontwerpers een concept tekenen voor Brabant in 2050. AIle ontwerpers zien een prominente rol weggelegd voor het landschap. Dat roept de vraag op naar de realiseerbaarheid van de toekomstvisies. Immers ‘de schatkist van koning Iandschap is wel gevuld met natuuriijke rijkdommen, maar niet met veel geld’.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)20-27
  Aantal pagina's8
  TijdschriftBlauwe Kamer
  Volume1999
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit