De rol van innovatieve technologie in het stimuleren van sport en bewegen in de steden Amsterdam en Eindhoven

J. Dallinga, M.A. Janssen, J. van der Bie, N. Nibbeling, B. Kröse, Jos F.A. Goudsmit, C. Megens, M. Baart de la Faille-Deutekom, S.B. Vos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De auteurs gaan in dit artikel in op de mogelijkheden van innovatieve technologie in het stimuleren van sport en bewegen en het op maat aanpassen van beweegvriendelijke omgevingen in een stedelijke context. Ze concluderen dat laagdrempelige technologie zoals smartphone applicaties (apps) en wearables veelvuldig worden gebruikt door minder actieve lopers en door vrouwelijke lopers en dat app-gebruikers vaak jonger zijn. De auteurs zien deze mogelijkheden als veelbelovend, maar concluderen ook dat toekomstig onderzoek nodig is om korte- en langetermijneffecten van deze technologie te bevestigen.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)43-57
  Aantal pagina's14
  TijdschriftVrijetijdstudies
  Volumejaargang 34
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 15 aug. 2016

  Citeer dit