De rol van deskundigen bij politieke keuzes in milieukwesties

P. Groenewegen, M. Hisschemöller, R. Hoppe, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)70-76
TijdschriftTijdschrift voor Wetenschap, Technologie en Samenleving
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit