De Ring in beeld: de belangrijkste straat van de stad

B.A.H.L. van Kaathoven, D.P.H. Jenniskens, Paul Diederen (Begeleider), Ruurd Roorda (Begeleider), Remon Aarts (Bijdrager), Erik van Hal (Bijdrager), Herman Kerkdijk, Jan van der Meer, Ronald Rijnen (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van het in opdracht van de Gemeente Eindhoven verrichte onderzoek naar de Ring van Eindhoven. De Ring, voorheen “Rondweg” geheten, is een stabiele factor in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De plannen voor een Ring van Eindhoven dateren uit het begin van de 20e eeuw en deze voorlopers werden aangeduid als “ceintuurbaan”. In het eerste Algemeen Uitbreidingsplan van Eindhoven (1918), door Cuypers en Kooken, werden maar liefst twee ceintuurbanen voorzien. Het uiteindelijke tracé van de Ring werd in hoofdzaak vastgelegd in het Algemeen Uitbreidingsplan van Kuiper (1946) en de uitvoering vond plaats gedurende de Wederopbouwperiode. Het huidige tracé van de Ring werd in 1973 afgerond.
Dit rapport brengt de wordingsgeschiedenis van De Ring in beeld door een overzicht te bieden van de voornaamste plannen in de geschiedenis van Eindhoven. Daarnaast bevat het rapport een ruimtelijke analyse waarin uiteenlopende karakteristieken van de Ring worden belicht. Alle relevante ruimtelijke aspecten worden in beeld gebracht, zoals de flankerende bebouwing, de ruimtelijke profielen en geometrie van de Ring (kruispunten, ventwegen, e.d.) tot kwantitatief meetbare aspecten zoals geluidbelasting, luchtkwaliteit en verkeersintensiteit.
De Ring van Eindhoven wordt vergeleken met internationale voorbeelden variërend van Karlsruhe tot de Boulevard Périphérique in Parijs en de Ringstraße in Wenen.
Deze analyse leidde tot twaalf standpunten in relatie tot de betekenis en toekomst van de Ring, te weten; De Ring: 1. Maakt Eindhoven tot stad: continuïteit i.p.v. fragmentatie, 2. Voegt een planningsideaal in de dorpse lappendeken, 3. Staat symbool voor de opening van invloeden van buiten de stad, met name voor het idee van modernisering, 4. Is minder te ervaren als gebouwde ruimte, 5. Is meer te ervaren als groene ruimte, 6. Continuïteit wordt nauwelijks benadrukt - eigenlijk alleen via asfalt, 7. De verkeersintensiteit lijkt problematisch op enkele delen van de Ring: verminderen van het aantal afslagen is zinvol, 8. Is het domein van de auto en van technologie (Groene Golf), 9. Speelt (nog) geen rol in de strategie van het terugdringen van autoverkeer als overstaplocatie, 10. De passage van de groene ruimte van de Dommel en Gender kan meer zichtbaar gemaakt worden. Dat is een versterking van het inherent aanwezige groene karakter, 11. Door de continuïteit van De Ring te versterken neemt de monumentaliteit ervan toe, daarmee wordt het planningsideaal sterker benaderd, 12. Is latent monument van 20e-eeuwse infrastructuur: nu het culturele belang is vastgesteld, kan nagedacht worden over zijn vitaliteit en toekomst.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's168
StatusGepubliceerd - 8 apr. 2019

Trefwoorden

 • Algemeen Uitbreidingsplan
 • Ceintuurbaan
 • Cultuurgeschiedenis
 • Ring
 • Rondweg
 • Verkeer
 • Wederopbouwperiode
 • Stadsgesprek, De Ring

  Bram A.H.L. van Kaathoven (Hoofdspreker)

  8 apr. 2019

  Activiteit: Types gesprekken of presentatiesKeynote sprekerProfessioneel

Citeer dit