De relatie tussen produktkarakteristieken en de inrichting van het magazijn/DC

M.J. Ploos van Amstel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij de keuze van de inrichting van het magazijn en het handlingsysteem dat moet worden toegepast speelt een groot aantal factoren een rol. In deze bijdrage wordt de betekenis uitgewerkt van fysieke produktkarakteristieken, zoals het aantal dozen of het aantal colli per m3, de verpakkingsdichtheid en de houdbaarheid van een produkt voor de keuze van de inrichting en het handIingsysteem. In paragraaf I vindt eerst een ordening plaats van produkten met dezelfde karakteristieken in logistieke families. In paragraaf 2 worden die produktkarakteristieken behandeld die meer specifiek van betekenis zijn voor de eerder genoemde keuzevraagstukken. Een korte rubricering van de mogelijke vormen van inrichting en handlingsystemen vindt plaats in paragraaf 3 om de directe betekenis van de produktkarakteristieken voor de inrichting en handlingsystemen inzichtelijk te maken. In paragraaf 4 wordt dit uitgewerkt. De bijdrage wordt afgesloten met een aantal samenvattende conclusies.
Originele taal-2Engels
TitelPraktijkboek magazijnen/distributiecentra
Plaats van productieDeventer
UitgeverijKluwer Bedrijfswetenschappen
Pagina's2.1-01-2.1-19
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De relatie tussen produktkarakteristieken en de inrichting van het magazijn/DC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit