De regisseurs van multiculturele klassen

P.J. Brok, den

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Twee artikelen over leraren in multiculturele klassen. Het eerste artikel is een verslag van een onderzoek naar het beeld dat leerlingen in multiculturele klassen van hun docenten hebben en het functioneren van de docenten zelf en hoe zij zouden willen functioneren, het zelfbeeld en ideaalbeeld. De gegevens zijn verwerkt met hulp van een model voor interpersoonlijk leraarsgedrag. Acht sectoren worden geordend via twee dimensies: een machtsdimensie (Boven-Onder) en een nabijheidsdimensie (Samen-Tegen). Na invulling komt een omgangsstijl naar voren. Geconcludeerd werd dat docenten die lesgeven aan multiculturele klassen meer regie hebben over de klas. Tegelijkertijd komen ze vriendelijker en behulpzamer over dan docenten die lesgeven aan minder diverse klassen. In het tweede artikel wordt ingegaan op een onderzoek naar de vraag wat de achterliggende oorzaak hiervan is. Tijdens lesobservaties en interviews komt ààn element steeds terug: docenten in multiculturele klassen hebben voortdurend aandacht voor het pedagogisch klimaat in hun groep
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)14-16
  TijdschriftVan twaalf tot achttien
  Volume2005
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'De regisseurs van multiculturele klassen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit