De Q-sort-methode in bedrijfskundig onderzoek

L. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)40-49
Aantal pagina's10
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume71
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit