De posities van de stangenvierzijde en van het krukdrijfstangmechanisme bij extreme (hoek)versnellingen van de uitgangsschakel

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)177-180
TijdschriftConstructeur
Volume2
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1963
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit