De 'podiumakoestiek' van de orkestbak van het muziektheater Amsterdam

R.H.C. Wenmaekers, C.C.J.M. Hak, N.H.A.M. Hout, van, Angela van der Heide, L.C.J. Luxemburg, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-17
Aantal pagina's5
TijdschriftBouwfysica
Volume2012
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit