De operatieve behandeling van gonarthrosis

T.J.G. Rens, van, H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

176 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de huidige mogelijkheden met betrekking tot de operatieve behandeling van arthrosis deformans van het kniegewricht. De biomechanische principes waarop de therapeutische maatregelen berusten, worden aan een korte beschouwing onderworpen. Vervolgens vindt een bespreking plaats van de indicaties en contra-indicaties van de operatieve mogelijkheden en in welk stadium van de arthrosis operatieve in aanmerking komt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1322-1333
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume120
Nummer van het tijdschrift31
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit

Rens, van, T. J. G., & Huiskes, H. W. J. (1976). De operatieve behandeling van gonarthrosis. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 120(31), 1322-1333.