De ontwikkeling van thermochemische warmteopslag

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

2664 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor het bewaren van warmte bestaan diverse commercieel beschikbare technologieën, waarbij warmte wordt opgeslagen als voelbare warmte of als smeltwarmte. Warmteverlies en beschikbaar volume leveren beperkingen op voor de hoeveelheid warmte die zo opgeslagen kan worden. Warmte is echter veel compacter op te slaan door opslag in een reversibele chemische reactie. Bovendien is de warmte na het opladen met deze techniek langdurig verliesvrij te bewaren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor langetermijn warmteopslag; in het bijzonder voor seizoensopslag in de gebouwde omgeving. Om dergelijke toepassingen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat stabiliteit en reactiesnelheid van deze thermochemische materialen geoptimaliseerd worden, evenals warmte en damptransport op zowel materiaal- als reactorniveau. In zijn rede gaat Zondag in op warmteopslag en thermochemische warmteopslag en geeft hij aan welk onderzoek de komende jaren bij de TU/e op dit gebied zal worden uitgevoerd.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's32
ISBN van geprinte versie978-90-386-2387-0
StatusGepubliceerd - 2010

Bibliografische nota

Intreerede, uitgesproken op 12 november 2010 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit