De ontwikkeling van het regionaal beleid in Nederland 1949-1977 : een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van overheidsingrijpen in de ruimtelijke struktuur

Pieter van Hoogstraten

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  1270 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
  Begeleider(s)/adviseur
  • Goudappel, H.M., Promotor
  • Fassbinder - Horr, H., Promotor
  • Läpple, D.H., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning21 okt. 1983
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-70780-02-X
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit