De ontwikkeling van de machinale buisdrainage in Nederland

A. Horowitz, A. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34-40
TijdschriftCultuurtechniek : onafhankelijk tijdschrift gewijd aan de vernieuwing van het platteland
Volume2
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit