De ongelijkheid van Erdös-Mordell

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)193-196
Aantal pagina's4
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume45 (57/58)
StatusGepubliceerd - 1958

Citeer dit