De Novo Design of Bioactive Small Molecules by Artificial Intelligence

Daniel Merk, Lukas Friedrich, Francesca Grisoni, Gisbert Schneider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

106 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De Novo Design of Bioactive Small Molecules by Artificial Intelligence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen