De nieuwe constructeur (1)

C.S. Kleinman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Het bouwproces wordt al jaren geteisterd door niet aflatende problemen en een daaropvolgende gang naar de rechter of een arbitrage-instituut. Op zichzelf hoeft dat geen probleem te zijn: het verschaft werk en - zou je denken - het levert wijze raad op (die overigens duur betaald wordt). "Leergeld voor een volgende keer," zou de volgende conclusie kunnen zijn. De praktijk laat echter zien dat niets minder waar is en dat het volgende project gewoon weer op dezelfde wijze wordt aangepakt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)78-79
Aantal pagina's2
TijdschriftCement
Volume62
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit