De moeder mag zeggen waar ze haar baby krijgt

E.M. Kingma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Soms nemen aanstaande moeders beslissingen die niet in het belang van hun aanstaande kind lijken te zijn. Zoals thuis willen bevallen bij een stuitligging of een tweeling. Mag dat? Ja, dat mag. Zelfs als dat betekent dat de aanstaande baby een groot risico loopt om dood te gaan of blijvende schade op te lopen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-19
Aantal pagina's1
TijdschriftTrouw
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit