De meting van de temperatuur van snijdend gereedschap

Chr. Bus, P.C. Veenstra, E.T.W. Zweekhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)332-336
TijdschriftMetaalbewerking
Volume29
Nummer van het tijdschrift16
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit