De matrixvergelijking $A^n=E$

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)76-83
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume67 (79/80)
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit