De machinefabriek Begemann als fabrikante van 'dynamo's, complete installaties van electrisch licht en overbrenging van arbeid' (1894-circa 1910)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-12
TijdschriftWerkend Verleden in Helmond
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit