De lotgevallen van de Technische Hogeschool te Eindhoven gedurende het eerste cursusjaar van haar bestaan

H.B. Dorgelo

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's27
StatusGepubliceerd - 1958
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken op 19 September 1958 door de rector magnificus der technische hogeschool te Eindhoven.

Citeer dit