De logische automaat in academisch milieu

E.W. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 1962

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der algemene wetenschappen aan de Technische Hogeschool Eindhoven op vrijdag 14 december 1962

Citeer dit