De lijmnaad : dé verbinding voor glas

E.M.P. Huveners, F. Soetens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een lijmnaad als constructieve verbinding wordt in de bouw op beperkte schaal toegepast. Succesvolle toepassingen van constructieve lijmverbindingen zijn de gelijmde lamellen van gelamineerd hout, de ingelijmde ankers, het lijmen van externe wapening en het lijmen van betonnen elementen bij bruggen. Voor andere constructieve toepassingen wordt eerder gekozen voor de traditionele verbindingstechnieken. De lijmnaad is een geschikte verbindingstechniek om glas constructief aan andere materialen te verbinden en is onderwerp van dit artikel.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)50-53
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume60
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit