De levensduur van overbrengingen. Kennen van belastingsgrootheden op kritische plaatsen maakt voorspellen van levenduur mogelijk

M.J.W. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)979-995,1015
TijdschriftBedrijf en Techniek
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit