De kwetsbaarheid van Femtech

Naomi Jacobs, Jenneke Evers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

84 Downloads (Pure)

Samenvatting

Femtech, apps gericht op de reproductieve gezondheid van vrouwen, belooft vrouwen te empoweren door hen kennis en controle te geven over hun lichaam. Maar femtech is niet zonder problemen: de ervaring van de gebruiker past niet altijd in de tot data gereduceerde werkelijkheid van de app. Bovendien pretenderen de apps
inclusief te zijn maar zijn zij heteronormatief. Ook verzamelen en verkopen de fertiliteitapps intieme informatie. Femtech kan daarmee een bron van kwetsbaarheid zijn voor gebruikers.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-15
TijdschriftPodium voor Bio-ethiek
Volume26
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec 2019

Citeer dit