De invloed van technologische vernieuwingen op de kwaliteit van werk en welzijn: een systematische literatuurstudie

Maria C.W. Peeters, Judith Plomp (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Technologische vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op met als gevolg dat werknemers steeds vaker te maken hebben met veranderingen in hun werkzaamheden. Omwille van het waarborgen van een stimulerende en gezonde werkomgeving is het van belang meer inzicht te krijgen in de manier waarop technologische vernieuwingen invloed hebben op de kwaliteit van werk en het welzijn van werknemers. Door middel van een systematisch literatuuronderzoek naar gepubliceerde studies van de afgelopen 15 jaar werden na grondige evaluatie 14 artikelen geselecteerd voor verdere analyse. De meeste studies laten zien dat na de invoering van een nieuwe technologie de taakeisen toenemen. De relatie met hulpbronnen en het verband tussen de veranderde werkkenmerken en welzijn is echter minder eenduidig. Wel suggereren de resultaten dat gerichte training en self-efficacy een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van een motiverende werkomgeving na de implementatie van een nieuw systeem. Het is van belang om in toekomstig onderzoek naar de impact van technologische vernieuwingen niet alleen de veranderingen in taakeisen te onderzoeken, maar ook systematisch de rol van hulpbronnen te bestuderen. We verwachten dat dit meer inzicht kan bieden in het verklaren van de gemengde bevindingen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)348-375
TijdschriftGedrag en Organisatie
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit