De invloed van spanningsarm gloeien op de vermoeiingssterkte van zware puntlassen

J.L. Overbeeke, J. Draisma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)182-187
TijdschriftLastechniek
Volume44
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit