De invloed van onderscheidbaarheid en saillantie van contextuele informatie op richting en sterkte van context effecten

W.M. Hoogen, van den, A.L. Meijnders, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Samenvatting

In dit onderzoek is de gevoeligheid van de beoordeling van een nieuwe energiebron, biomassa (een verzamelnaam voor diverse materialen van organische oorsprong zoals mest, hout en GFT-afval), voor contextuele invloeden onderzocht. Zowel in Studie 1, met een onopvallende presentatie van de context, als in Studie 2, met een saillant gepresenteerde context, modereerde onderscheidbaarheid van de context de richting van de contexteffecten. Vergelijking van de contexteffecten in de twee studies suggereert dat saillantie van de context invloed heeft op de sterkte van de contexteffecten. Tevens bleek biomassa sneller beoordeeld te worden als de context saillanter gepresenteerd werd. De resultaten ondersteunen de hypothese dat het optreden van assimilatie of contrast beïnvloed wordt door de onderscheidbaarheid van de contextuele informatie, terwijl de sterkte van het contexteffect door de saillantie van de contextuele informatie beïnvloed wordt.
Originele taal-2Engels
TitelJaarboek sociale psychologie 2005
Plaats van productieGroningen
UitgeverijAspo Press
Aantal pagina's12
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit