De invloed van het lagermateriaal op de grenscondities voor volledige hydrodynamische smering in radiale lagers. Deel 3

D. Landheer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  44 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)76-82
  TijdschriftConstructeur
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit