De invloed van het lagermateriaal op de grenscondities voor volledige hydrodynamische smering in radiale lagers. Deel 4 en slot.

D. Landheer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  32 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)68-75
  TijdschriftDe constructeur
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit