De invloed van gereduceerde difonen op de natuurlijkheid van Brits-Engelse difoonspraak

Dieuwke de Groot

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  UitgeverijInstituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
  Aantal pagina's53
  StatusGepubliceerd - 23 jul 1990

  Publicatie series

  NaamIPO rapport
  Volume757

  Bibliografische nota

  Doktoraalscriptie. - Rijksuniversiteit Utrecht

  Citeer dit