De interactie van SiC met Fe, Ni en hun legeringen

R.C.J. Schiepers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  De interactie tussen SiC en metalen gebaseerd op Fe en Ni is bestudeerd in het temperatuurtraject 700-1035°C door middel van vaste-stof-diffusiekoppels. In de koppels van SiC met Fe, Ni en hun legeringen treden hevige reakties op, die de vorming van een goede verbinding verhinderen. Door het grate versch il in thermische uitzettingscoefficient van de relevante materialen, wordt de hechting van de verbindingen verder negatief be·invloed. Door het gebruik van diffusiebarrieres zijn verbindingen met verbeterd mechanisch gedrag gerealiseerd.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)118-119
  Aantal pagina's2
  TijdschriftKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit