De integraal $\int_{0}^{\infty} \frac{sin x}{x} dx$

P.J. Doelder, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)209-211
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume55 (67/68)
StatusGepubliceerd - 1968

Citeer dit