De inrichting van prestatie meetsystemen: een operationeel perspectief

C.J.T.M. Kokke, N. Aarts, M.J.F. Wouters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In deze bijdrage wordt een methode van prestatiemeting en -verbetering gepresenteerd waarbij de niet-financiële indicatoren bottom-up worden geformuIeerd. Deze methode gaat er impliciet vanuit dat de bedrijfsprocessen zodanig zijn ingericht dat de strategische doelstellingen kunnen worden bereikt. Aan de hand van een case study binnen de transport- en distributiesector laten de auteurs zien dat een financiële indicator in relatie kan worden gebracht met operationele factoren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)371-375
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfsadministratie
Volume102
Nummer van het tijdschrift1216
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit

Kokke, C. J. T. M., Aarts, N., & Wouters, M. J. F. (1998). De inrichting van prestatie meetsystemen: een operationeel perspectief. Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 102(1216), 371-375.