De-Haas-van Alphen frequencies in FCC Co0.92Fe0.08

L.W. Roeland, A.L. Tal, J.C. Wolfrat, L.P.L.M. Rabou

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  De-Haas-van Alphen (DHVA) frequencies corresponding to the neck orbits of a majority-spin Fermi surface have been observed over a wide range of orientations in the ferromagnetic FCC alloy Co0.92Fe0.08. Self-consistent band-structure calculations can largely explain the experimental results, albeit that the predicted neck diameter is 20% too small.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2045-2052
  Aantal pagina's8
  TijdschriftJournal of Physics F: Metal Physics
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'De-Haas-van Alphen frequencies in FCC Co0.92Fe0.08'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit