De gulden snede, vanouds in verband gebracht met hoeken van 36°, blijkt ook betrokken bij hoeken van 60°

J. IJzeren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)166-170
  TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
  Volume75 (87/88)
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit