De Grote Renovatieopgave

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het energiezuinig renoveren van de bestaande woningvoorraad is DE opgave van het komende decennium. Hier moet de winst worden behaald voor milieu en klimaat, maar ook voor de portemonnee van bewoners. Met name de bewoners van de goedkopere huurwoningen die door stijgende energielasten in de knel dreigen te raken. De nieuwbouw verkeert in crisis, maar in de renovatiewereld is meer dan genoeg te doen. De Grote Renovatieopgave in de Vitrine.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-13
Aantal pagina's6
TijdschriftBouwIQ
Volume15
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit