De gevolgen van logistieke ondernemerskeuzen voor de functie, inrichting en besturing van distributiecentra

M.J. Ploos van Amstel, T.M. Verduijn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Recente ontwikkelingen en trends zijn voor veel ondernemingen aanleiding geweest om hun logistieke strategieen te heroverwegen. Toenemende klantenei sen, de verbreding van assortimenten, kortere produktlevenscycli, een stijgend aandeel van logistieke kosten, grotere mogelijkheden door de toepassing van informatietechnologie en de mondialisering van de markt hebben voor nieuwe kansen en bedreigingen in de logistiek gezorgd. Ondernemingen hebben hun logistieke strategie aangepast, waardoor een aantal aspecten is veranderd, zoals de functie van distributiecentra, het soort activitei ten en het volume van activiteiten binnen het distributiecentrum. Veranderingen in de eisen met betrekking tot Ievertijd, grootte en frequentie van bestellingen, flexibiliteit, handling- en opslagcapaciteit en niet-traditionele warehouse-functies, zoals assemblage en value added logistics, hebben gevolgen voor het ontwerp van distributiecentra en de keuze van hulpmiddelen, opsiag- en verzamelstrategieen.
Originele taal-2Engels
TitelPraktijkboek magazijnen/distributiecentra
RedacteurenJ.P. Duiker, M.B.M. Koster, de, M.J. Ploos van Amstel
Plaats van productieDeventer
UitgeverijKluwer
Pagina's1.3-1/21
StatusGepubliceerd - 1996

    Vingerafdruk

Citeer dit

Ploos van Amstel, M. J., & Verduijn, T. M. (1996). De gevolgen van logistieke ondernemerskeuzen voor de functie, inrichting en besturing van distributiecentra. In J. P. Duiker, M. B. M. Koster, de, & M. J. Ploos van Amstel (editors), Praktijkboek magazijnen/distributiecentra (blz. 1.3-1/21). Deventer: Kluwer.