De gecombineerde warmteafgiftekarakteristiek. Rekenen met lucht/waterwarmtewisselaars (2)

Alet van den Brink (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A derivation is presented to predict the chilled water return temperature in part load for a simplified situation, specific for the case of an constant air entering temperature of a cooling coil. This result is extended to a heat exchanger characteristic. It is shown that this characteristic can only be concave or linear in the limit situation. The heat exchanger characteristic of an cooling coil for a constant air leaving temperature and a constant air entering temperature are combined in 1 graph. It shows that also for corrected waterside balanced systems an overflow can occur.
Vertaalde titel van de bijdrageThe combined heat transfer characteristic: calculating with air/water heat exchangers
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-9
TijdschriftTVVL Magazine
Volumefebr 2017
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De gecombineerde warmteafgiftekarakteristiek. Rekenen met lucht/waterwarmtewisselaars (2)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit