De fysica van glasvorming

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het vervaardigen van glas heeft de mensheid al duizenden jaren onder de knie. Glasvorming geldt echter binnen de theoretische natuurkunde nog steeds als een van de grootste onopgeloste problemen van onze tijd. Welke complexe fysica zit verscholen in zo’n alledaags materiaal?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-20
TijdschriftNederlands Tijdschrijft voor Natuurkunde
Volume86
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit