De extended enterprise heeft toekomst

H.J. Pels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

De business-to-business-handel verwacht veel van e-commerce. Henk Jan Pels bespreekt in dit artikel de snelheid waarmee de ontwikkelingen zich zouden kunnen voltrekken. Die snelheid is - meer nog dan de precieze richting van de technologische ontwikkeling - van belang voor de strategiebepaling van individuele bedrijven.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-20
TijdschriftInformatie
Volume42
Nummer van het tijdschriftoktober
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit